Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

AR Y CYD....

Gyda'n gilydd... gallwn wneud yn siŵr bod yr Wythnos Groeso yn parhau i fod yn wych. Dyma sut bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio flwyddyn nesaf:

Cofrestru

   Byddwn yn gwneud y broses o gymryd ffotograffau ar gyfer eich cardiau adnabod yn haws ac yn gliriach

Caiff y broses o dalu unrhyw ffioedd ei hegluro'n well

Rydym yn ystyried argraffu a chasglu cardiau adnabod yn y digwyddiad cofrestru, yn hytrach nag yn Llyfrgell Deiniol

    Dywedodd rhai ohonoch nad oedd yn eglur sut i gael mynediad i'r amlinelliadau modiwl, felly bydd hynny'n gwella erbyn y flwyddyn nesaf

Cael gwybod lle i fynd

    Diolch i'ch ymateb, rydym yn gwybod y gall y campws fod ychydig yn ddryslyd os nad ydych yn nabod Bangor, felly blwyddyn nesaf byddwn yn sicrhau bod gwell arwyddion i fyfyrwyr newydd ddod o hyd i ddarlithfeydd yn wythnosau cyntaf y tymor.

Digwyddiadau Di-alcohol

Cafwyd nifer o sylwadau i'r perwyl y byddai mwy o ddewis o ddigwyddiadau di-alcohol yn helpu i wella amserlen yr Wythnos Groeso. Flwyddyn nesaf byddwn yn cynyddu'r nifer ohonynt ac yn gwneud yn siŵr bod digon o arwyddbyst clir.

Boddhad Cyffredinol gyda'r Wythnos Groeso: 89%

Beth oeddem wedi'i wneud eisoes?

Efallai ei fod o ddiddordeb i chi wybod sut mae'r Wythnos Groeso wedi newid o ganlyniad i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn 2015...

  • Symleiddiwyd y broses gofrestru
  • Gwnaed yn siŵr bod llai o giwiau mewn digwyddiadau cofrestru a chyflwyno arwyddion cliriach
  • Ail-leolwyd digwyddiadau cofrestru ganol wythnos i Pontio, lleoliad mwy canolog nag mewn blynyddoedd blaenorol
  • Lleihawyd yr amser aros trwy ddyblu'r nifer o staff oedd yn gweithio ym mhob digwyddiad cofrestru
 

CYSYLLTU Â NI

Os oes gennych unrhyw sylwadau pellach am Wythnos Groeso 2016 neu eich cyflwyniad i'r brifysgol, mae croeso i chi gysylltu â ni: togetherwe@bangor.ac.uk

Site footer