Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Pan fydd myfyrwyr a staff yn gweithio gyda'i gilydd, rydym yn gwneud Prifysgol Bangor yn wych. Yn ystod eich cyfnod yn astudio gyda ni, byddwch yn cael llwyth o gyfleoedd i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl, drwy arolygon, drwy system gynrychiolwyr cwrs Undeb y Myfyrwyr, a drwy sgwrsio â'ch darlithwyr. Mae Ar y Cyd yn golygu gwneud newidiadau yn unol â'ch adborth chi - felly darganfyddwch fwy, a chymerwch ran:

Arolygon

Trefnir yr wythnos groeso ar eich cyfer chi fel myfyrwyr newydd i'ch helpu i setlo, dod i wybod lle mae llefydd, cyfarfod â phobl newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd. Yr arolwg yma ydy eich cyfle i roi gwybod i mi sut brofiad oedd eich wythnos gyntaf ym Mhrifysgol Bangor. Rhowch wybod i ni beth wnaethom yn dda, beth wnaethoch chi ei fwynhau a beth ellir ei wella ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn nesaf.

The Module Evaluation Surveys are for All undergraduate and postgraduate students

Ar ddiwedd pob semester, cewch y cyfle i lenwi ffurflenni gwerthuso modiwl. Bydd eich darlithwyr yn gofyn i chi fynd ar-lein (i fyMangor) i roi eich barn am eich modiwlau. Yna bydd y darlithwyr yn paratoi cynllun gweithredu er mwyn cyflawni mwy o'r hyn sy'n gweithio'n dda a mynd i'r afael ag unrhyw rannau o'r modiwl y gellid eu gwella.

Mae PTES wedi'i gynllunio ar gyfer ôl-raddedigion hyfforddedig, ac mae'n ymchwilio i'ch profiad o addysgu a dysgu, datblygu sgiliau, trefniadaeth, adnoddau a'ch ymwneud â'r cwrs. Mae PTES yn cael ei gynnal yn flynyddol, rhwng mis Mawrth a mis Mai. Cysylltir â chi drwy e-bost os ydych yn gymwys i gymryd rhan.

Mae PRES wedi'i gynllunio ar gyfer ôl-raddedigion ymchwil ac mae'n rhoi'r cyfle i chi rannu eich barn am eich profiadau o oruchwyliaeth, yr amgylchedd ymchwil a'ch datblygiad fel ymchwilydd. Mae'n cael ei gynnal bob dwy flynedd: cynhaliwyd yr arolwg PRES diwethaf yn y flwyddyn academaidd 2014/15, a bydd y nesaf yn 2016/17

Mae'r NSS yn arolwg proffil uchel o ymron i hanner miliwn o fyfyrwyr ar draws y DU. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gan gwmni annibynnol ac mae wedi'i anelu at israddedigion yn eu blwyddyn olaf, ac yn gofyn i chi am eich ymateb am eich cyfnod fel myfyriwr. Mae'n cael ei gynnal rhwng Ionawr a mis Ebrill; os ydych yn gymwys i gymryd rhan bydd Ipos Mori yn cysylltu â chi yn ystod y cyfnod hwn. Mae gwybodaeth gan NSS yn cael ei gyhoeddi ar www.unistats.ac.uk i gynorthwyo darpar fyfyrwyr ddewis pa brifysgolion i wneud cais amdanynt

Ddarganfod mwy / cymryd rhan

Mae yna nifer o arolygon gallwch gymryd rhan ynddynt yn ystod eich amser fel myfyriwr. Mae'r rhain yn rhan bwysig iawn o ARYCYD- Mae wybodaeth or holl arolygon myfyrwyr yn cael sylw ar draws y Brifysgol, ac mae llawer o'r newidiadau wedi digwydd oherwydd ymateb i sylwadau fyfyrwyr wedi gadael yn yr arolygon hyn.

Undeb Bangor Course Reps

Course Reps are fellow students that are elected by you to represent your views about issues surrounding your course. They might represent students on a particular module or course, or even all of the students in your school year. They attend meetings with staff in your school and college, as well as Student Union meetings, to make sure that your voice is heard. Course Reps also have the opportunity to give student feedback in many other ways, by conducting surveys, taking part in focus groups and other one off events. Find out more...

Site footer